regeneracja gumy

Koła i kółka z poliuretanem, rolki poliuretanowe, zestawy kołowe z kołami z poliuretanem. Regenearacja poliuretanem zużytych bieżni kół, rolek. Zastępowanie bieżni gumowych bieżniami z poliuretanu.


Mirosława Rzeszutek POLIURETANY
43-354 Czaniec
ul. Dworska 22a
e-mail: biuro@poliuretanyczaniec.pl
           kom. 728 478 945   
tel. 33 432 27 29
kom. 516 170 880
Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00

Dział techniczny:
e-mail: kamil.libionka@poliuretanyczaniec.pl
kom. 500-291-553
Godziny pracy: 6:00 - 14:00
rolki, rolki tworzywowe

REGENERACJA KÓŁ, KÓŁEK I ROLEK POLIURETANEM POLIURETANY - Mirosława Rzeszutek:
polimery regeneracja reneneracja poliuretanem kół, kółek i rolek do wózków widłowych
regeneracja gumy reneneracja poliuretanem kół, kółek i rolek do wózków akumulatorowych
regeneracja kół reneneracja poliuretanem kół, kółek i rolek do wózków paletowych
regeneracja rolek reneneracja poliuretanem kół, kółek i rolek do pługów
regeneracja kółek reneneracja poliuretanem kół, kółek i rolek do zamiatarek
regeneracja kółek reneneracja poliuretanem kół, kółek i rolek do maszyn czyszczących
regeneracja gumy, polimery reneneracja poliuretanem kół, kółek i rolek do dzieży piekarniczych
regeneracja kółek reneneracja poliuretanem kół, kółek specjalistycznych, nietypowych
regeneracja vulkollanem reneneracja poliuretanem kół, kółek i rolek do posuwów drewna
regeneracja vulkollanem reneneracja poliuretanem kół, kółek i rolek napędowych (z bieżnią oraz gładkich)
regeneracja, vulkollan reneneracja poliuretanem różnego rodzaju i różnej wielkości kół i rolek


Firma POLIURETANY - Mirosława Rzeszutek oferuję oblewanie i regenerację poliuretanem kół i rolek, oraz detali z metalu, żeliwa i aluminium. W ofercie znajdują się różne twardości poliuretanu.

Poliuretan (PU, PUR) to polimer powstający w wyniku addycyjnej polimeryzacji. Jest łatwiej topliwy od poliamidu, dzięki czemu szybciej się go przetwarza. Zależnie od rodzaju użytych surowców i środków modyfikujących otrzymuje się poliuretany o różnej twardości - mogę być miękkie, elastyczne lub twarde i sztywne. Uzyskują twardość od 35 do 95 stopni twardości Shore'a. Twardość materiałów polimerowych oznacza się metodą Shore'a zgodnie z normą PN-ISO 868.

Właściwości poliuretanu:
-jest materiałem wytrzymałym na ścieranie, wpływ wody i czynników atmosferycznych;
-cechuje się zdolnością idealnego tłumienia drgań,
-wykazuje odporność na różne chemikalia, takie jak benzyna, kwas siarkowy, tłuszcze, rozpuszczalniki organiczne, itp.;
-w obecności tlenu i ozonu nie starzeje się ,
- na poliuretan nie wpływa promieniowanie świetlne (także UV), dzięki czemu wydłuża się żywotność wykorzystania wyrobów.
-posiada szeroki zakres odporności na wahania temperatury od -30° C do 80° C ,
-jest najczęściej stosowany jako powłoka zabezpieczająca stalowe elementy przed korozją oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Kształtowania właściwości poliuretanu można dokonywać w bardzo szerokim zakresie, przez co staje się materiałem niezwykle uniwersalnym. Poliuretan powoli wypiera tradycyjne materiały. Szczególna wytrzymałość na rozciąganie, wydłużanie względne, rozdzieranie, oraz odporność na ściskanie i ścieranie, niejednokrotnie przewyższają właściwości gumy. Elementy wykonane z poliuretanu są zdecydowanie bardziej uniwersalne, dzięki czemu mogą być zastosowane praktycznie wszędzie, wydłużając kilkukrotnie ich trwałość.

Regeneracja powłok
POLIURETANY - Mirosława Rzeszutek oferuje regeneracje kół oraz rolek. W ramach tej usługi firma wykonuje:
1. Zerwanie starej powłoki z elementów tocznych.
2. Zalanie nowej powłoki.
3. Obróbkę mechaniczną powierzchni.

Firma POLIURETANY - Mirosława Rzeszutek wykonuje również koła kółka z poliuretanem rolki z poliuretanem oraz zestawy kołowe.

Ze względu na dużą wytrzymałość poliuretan znalazł zastosowanie w wyrobie kół dla transportowych wózków przemysłowych, przewożących znaczne ciężary.

Właściwości poliuretanów przewyższają kilkukrotnie parametry gumy. Poliuretan jest bardziej uniwersalny niż guma może być stosowany praktycznie wszędzie tam gdzie zastosowana jest guma. Zastosowanie poliuretanuw elementach zamiast gumy wydłuża ich trwałość kilkukrotnie. Twarości poliuretanu podaje się w skali Shore'a. Jest to skala stosowana do pomiarów twardości niektórych tworzyw sztucznych.

W szerokiej gamie produktów POLIURETANY - Mirosława Rzeszutek znajdują się:
poliuretan, oblewanie koła, kółka, zestawy kołowe - aluminiowo-poliuretanowe,
oblewanie poliuretanem koła, kółka, zestawy kołowe - aluminiowo-poliuretanowe na duże obciażenia,
regeneracja, polimery koła, kółka, zestawy kołowe - żeliwne z poliuretanem na duże obciażenia,
regeneracja gumą koła, kółka, zestawy kołowe - żeliwne z poliuretanem na duże obciążenia (bliźniacze),
poliuretany, vulkollan rolki poliuretanowe,
aluminiowo poliuretanowe, odlewnia tworzyw rolki tworzywowe z poliuretanem,
poliuretan rolki aluminiowo poliuretanowe do wózków paletowych,
regeneracja do zamiatarek regeneracja, oblewanie poliuretanem kół do zamiatarek,
oblewanie do pługów regeneracja, oblewanie poliuretanem kół do pługów,
polimery, do wózków akumulatorowych regeneracja, oblewanie kół do wózków akumulatorowych,
oblewanie do pługów koła do dzieży piekarniczych,
oblewanie do pługów regeneracja, oblewanie poliuretanem kół do dzieży piekarniczych

Oferta POLIURETANY - Mirosława Rzeszutek obejmuje również regenerację kół i rolek, a także:
polimery regeneracja oblewanie, nalewanie, pokrywanie poliuretanem detali z metalu
oblewanie poliuretanem oblewanie, nalewanie, pokrywanie poliuretanem detali z żeliwa
regeneracja polimery oblewanie, nalewanie, pokrywanie poliuretanem detali z aluminium

W ofercie regeneracja rolek i kół nietypowych z bieżnią poliuretanową. (wg. dokumentacji dostarczonej przez klienta)


Ogólną własnością, która charakteryzuje poliuretany (polimery), jest specjalna odporność na działanie wody i czynników atmosferycznych, bardzo dobra odporność na oleje, smary, na rozpuszczalniki organiczne, rozcieńczone kwasy i zasady.

Istnieje również możliwość zastąpienia bieżni gumowych kół, rolek na bieżnie z poliuretanu które są znacznie trwalsze.

Kształtowania właściwość poliuretanu można dokonywać w bardzo szerokim zakresie, przez co stają się materiałem niezwykle uniwersalnym.Trwałość materiałów poliuretanowych koresponduje równocześnie z ich dużą elastycznością. Poliuretan (vulkollan) wypiera tradycyjne materiały takie jak: guma metale czy ceramika, co ma związek ze znacznymi właściwościami mechanicznymi oraz duża odpornością chemiczną.

Elastomery odznaczają się doskonałymi własnościami mechanicznymi, takimi jak szczególna wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne, wytrzymałość na rozdzieranie, wyróżnia je także wybitna odporność na ściskanie oraz ścieranie - niejednokrotnie większa od gumy czy stopów trudnościeralnych. Stanowią materiały doskonale tłumiące drgania. Polimery mają zastosowanie w postaci elastycznych elementów maszyn, takich na przykład jak: sprzęgła, odbojniki pras, podkładki antywibracyjne, bieżnie kół.

W obecności tlenu i ozonu nie starzeją się, nie wpływa na nie także promieniowanie świetlne (w tym także UV), co sprawia, że znacznie wydłuża się żywotność wykorzystywania wyrobów z poliuretanów. Poliuretany mają własności samo-gasnące (nie są palne), elektro-izolujące, nie brudzą, są sześć razy lżejsze od stali. Mogą ciągle pracować zachowując swoją elastyczność w zakresie temperatur -30 do +80 °C, w środowisku o pH od czterech do dwanaście.


PORÓWNANIE POLIURETANU Z GUMĄ

Poliuretan charakteryzuje odporność na działanie wody i czynników atmosferycznych, bardzo dobra odporność na oleje, smary, na rozpuszczalniki organiczne, rozcieńczone kwasy i zasady.

Koła z bieżnią poliuretanową nie pozostawiają śladów na posadzce.

Poliuretany maja zastosowanie podobne do gumy, mają więcej zalet (powoli wypierają bieżnie gumowe).

Bieżnie poliuretanowe kół, rolek mogą wytrzymać większe obciążenia niż guma, nie odkształcają się tak jak guma.

Poliuretany odznaczają się doskonałymi własnościami mechanicznymi, takimi jak szczególna wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne, wytrzymałość na rozdzieranie.

Wyróżnia je także wybitna odporność na ściskanie oraz ścieranie.

Bieżnie z poliuretanu doskonale tłumią drgania.

W obecności tlenu i ozonu nie starzeją się, nie wpływa na nie także promieniowanie świetlne (w tym także UV), co sprawia, że znacznie wydłuża się ich żywotność.

Poliuretany mają własności samo-gasnące (nie są palne), są elektro-izolujące.

Mogą ciągle pracować zachowując swoją elastyczność w zakresie temperatur -30 do +80 °C.


WYTWARZANIE POLIURETANÓW PRZEZ FIRMĘ POLIURETANY - Mirosława Rzeszutek

Produkcja poliuretanu w nasze firmie odbywa się przy wykorzystaniu dwóch metod:

- formowania wtryskowego
- odlewania


FORMOWANIE WTRYSKOWE

Podczas formowania wtryskowego poliuretan w postaci granulatu jest uplastyczniany (topiony) w odpowiedniej temperaturze. Uplastyczniony poliuretan jest wtryskiwany pod wysokim ciśnieniem do narzędzia wytwórczego (formy) w maszynie. Forma ma budowę zamkniętą z wyżłobionym w niej kształtem produktu. Po wykonaniu wtrysku produkt przetrzymywany jest przez pewien czas w odpowiedniej temperaturze aby poliuretan osiągnął odpowiednią twardość. Formowanie wtryskowe jest bardzo dokładne, pozwala odtworzyć złożone kształty geometryczne. Formowanie wtryskowe stosuje się przy wykonywaniu dużej ilości danego produktu (wysoka dokładność przy powtarzalności danego kształtu). Nie można stosować w tej metodzie substancji chemicznych poprawiających przyczepność poliuretanu do powierzchni. Metoda ta jest opłacalna przy wykonywaniu danego produkty w dużych ilościach (wysokie koszty form).


ODLEWANIE RĘCZNE

W metodzie tej poszczególne składniki poliuretanu mieszane są ze sobą ręcznie lub maszynowo. Powstały w ten sposób poliuretan w stanie ciekłym wlewany jest z pojemnika lub bezpośrednio z maszyny do otwartej formy odlewniczej. Odlewanie ręczne poliuretanu stosuje się przy wykonywaniu prototypów lub nie wielkiej ilości danego produktu. Zaletą tej metody jest szeroki zakres w dobieraniu poszczególnych składników z których powstaje poliuretan oraz niski koszt wykonania formy. Metoda ta umożliwia również oblewanie elementów o dużych rozmiarach. Przy odlewaniu ręcznym przy każdym detalu można regulować stopień twardości poliuretanu. Twardość poliuretanu jest określana w stopniach Shore'A.


POLIURETANY - Mirosława Rzeszutek - PRODUKTY Z POLIURETANEM:
   Rolki tworzywowe z poliuretanem
   Rolki poliuretanowe
   Koła aluminiowo poliuretanowe
   Koła aluminiowo poliuretanowe
   Koła aluminiowo poliuretanowe w obudowach skrętnych
   Koła aluminiowo poliuretanowe w obudowach stałych
   Koła aluminiowo poliuretanowe na duże obciążenia
   Koła aluminiowo poliuretanowe do dużych obciążeń w obudowach skrętnych
   Koła aluminiowo poliuretanowe do dużych obciążeń w obudowach stałych
   Koła żeliwne z poliuretanem
   Koła żeliwne z poliuretanem
   Koła żeliwne z poliuretanem w obudowach skrętnych do dużych obciążeń
   Koła żeliwne z poliuretanem w obudowach stałych do dużych obciążeń
   Koła żeliwne z poliuretanem skrętne na duże obciażenia
   Rolki aluminiowo poliuretanowe
   Koła żeliwne z poliuretanem w obudowach stałych na duże obciażenia
   ZABI koła, kółka, rolki, akcesoria do bram


POLIURETANY - Mirosława Rzeszutek:
poliuretan, oblewanie regeneracja, oblewanie, nalewanie, nakładanie,pokrywanie poliuretanem kół aluminiowo-poliuretanowych
oblewanie poliuretanem regeneracja, oblewanie, nalewanie, nakładanie, pokrywanie poliuretanem kół żeliwnych z poliuretanem,
poliuretany, vulkollan regeneracja, oblewanie, nalewanie, nakładanie, pokrywanie poliuretanem rolek poliuretanowych,
poliuretan regeneracja, oblewanie, nalewanie, nakładanie, pokrywanie poliuretanem rolek aluminiowo poliuretanowych,
regeneracja do zamiatarek regeneracja, oblewanie, nalewanie, nakładanie, pokrywanie poliuretanem kół do zamiatarek,
oblewanie do pługów regeneracja, oblewanie, nalewanie, nakładanie, pokrywanie poliuretanem kół do pługów,
polimery, do wózków akumulatorowych regeneracja, oblewanie, nalewanie, nakładanie, pokrywanie poliuretanem kół do wózków akumulatorowych,
oblewanie do pługów regeneracja, oblewanie, nalewanie, nakładanie, pokrywanie poliuretanem kół do dzieży piekarniczych


Poliuretany

Poliuretany należą do związków o bardzo dużych cząsteczkach, w których powtarzalnym elementem mogącym łączyć się z odmiennymi rodnikami jest uretan

O O

|| ||

---- O ---- R ---- O ---- C ---- NH ---- R ---- NH ---- C ----

Nazwa poliuretany określająca grupę związków, w którym powtarzalnym członem jest grupa uretanowa nie ma znaczenia dosłownego, co jest spowodowane sposobem otrzymywania tej grupy związków.

Powstawanie poliuretanów

Uretany można uznać za estry pochodzące od kwasu karbamidowego, pomimo iż nie są efektem bezpośredniej jego estryfikacji z powodu nietrwałości tego kwasu, który funkcjonuje tylko w formie soli bądź estrów. W celu lepszego pokazania chemicznego pochodzenia rodnika uretanowego można przedstawić reakcję Wohlera (rok 1828), zaprezentował on doświadczenie otrzymywania mocznika przez ogrzanie węglanu amonowego pozbywając się powstałej wody.

Do najprostszych z grupy uretanów zalicza się karbaminian etylu zwany też uretanem etylu C2H5O-CO-NH2.

Ten oraz inne monomery nie są używane do celów praktycznych przy uzyskiwaniu poliuretanowych tworzyw. Te związki proste nie służą do otrzymania w procesie polimeryzacji tworzyw uretanowych. Metoda technologiczna służąca do otrzymywaniu poliuretanów polega na addycji związków zawierających tlen i wodór posiadających w cząsteczce przynajmniej dwie wolne grupy -OH oraz minimum dwie izocyjanianowe grupy funkcyjne. Podłożem do rozwijania się tworzyw poliuretanowych stała się reakcja otrzymania organicznych izocyjanianów Wurtza. Odkrycie jego oraz innych uczonych przyczyniło się do powstania wielu izocyjanianów organicznych oraz do opisu dużej ich części, mimo to nie długo nie odnalazły one zastosowania w praktyce. Owe badania zajmowały się reakcjami związków jednofunkcyjnych, a z powstałych produktów nie było możliwości otrzymania związków wielocząsteczkowych.

Po blisko stu latach od odkrycia Wurtza uczeni pod przewodnictwem Bayera dokonali odkrycia reakcji poliaddycji, w której uzyskano związki wielkocząsteczkowe, co było punktem zwrotnym w postępie dotyczącym tworzyw poliuretanowych.

Biorąc jako związki wyjściowe dwufunkcyjne zarówno izocyjaniany jak i alkohole lub aminy Bayer poprzez proces addycji otrzymał odpowiadające poliuretany bądź polimoczniki.

Sposób odkryty przez Bayera po częściowo wprowadzonych zmianach odnalazł duże zastosowanie przy produkcji różnego typu tworzyw poliuretanowych. Oddziaływanie grup izocyjanianowej i wodorotlenowej (bądź aminowej) od dawna są w zastosowaniu, jednak długo były wykorzystywane jedynie do powstawania monomerów. Bayer swoją reakcją poliaddycji izocyjanianowej w technologii uzyskiwania związków wielkocząsteczkowych zainicjował powstawanie tworzyw poliuretanowych pod warunkiem reakcji między dwuizocyjanianem a związkiem z grupami -OH. Zastosowanie innych rodników reaktywnych w inicjujących związkach dało otrzymanie innych substancji, przykładowo z di-aminy w wyniku poliaddycji powstają znaczące dla tworzyw sztucznych polimoczniki.

W procesie izocyjanianowej poliaddycji można otrzymywać nie tylko poliuretany (moczniki z amina oraz alkoholu).Izocyjaniany ulegają reakcji z wieloma grupami funkcyjnymi, na przykład z tymi posiadającymi czynny wodór. Z izocyjanianami łatwo reagują alkohole, kwasy, aminy, moczniki, woda i inne.

Przykładowa reakcja prostej poliaddycji może zachodzić między glikolami a diizocyjanianami, oba człony mają po dwie grupy funkcyjne, a w jej wyniku powstanie liniowy poliuretan.


Własności poliuretanów

Powszechną cechą poliuretanów jest ich odporność na wodę oraz czynniki atmosferyczne, dość dobra odporność na smary, oleje, rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone zasady i kwasy. Kleje poliuretanowe mają dobrą przyczepność do dużej liczby materiałów, a także jest możliwe nadanie im pożądanej elastyczności. Wobec tego są niezawodne przy łączeniu w jedną całość elastycznych pianek z takim materiałami jak tkanina. Powłoki mające właściwości ochronne charakteryzują się bardzo dobrym przyleganiem do podłoża, wytrzymałością na zadrapania oraz urazy będące wynikiem działań mechanicznych, natomiast lakierom o wyraźnym połysku w prosty sposób można nadawać kolor przy użyciu pigmentów. Są przy tym odporne na reakcje chemiczne oraz oddziaływanie z olejami, z powodu wysokiej stałej dielektrycznej odnajdują zastosowanie przy powłokach izolacyjnych. O wiele lepszą od kauczuków wytrzymałość mają elastomery poliuretanowe, mają one też wyższe wartości wskaźników elastyczności oraz wydłużenia.

Doświadczenie wykazało zależność między budową cząsteczkową związków polimerowych a ich własnościami chemicznymi i fizykochemicznymi. Czynniki, które istotnie wpłynęły na cechy polimerów to; kształt cząsteczki, jej ciężar cząsteczkowy, siły spajające atomy w cząsteczkę oraz siły międzycząsteczkowe, brak elastyczności łańcuchów bądź zdolność do ruchów obrotowych jego rodników, czy łączenia łańcuchów na skutek powstawania mostków (sieciowanie).

Z podwyższeniem wartości ciężaru cząsteczkowego, poliuretan będzie gorzej się rozpuszczał i posiadał wyższą; temperaturę topnienia, elastyczność, twardość oraz wytrzymałość. Odmienną relacje zauważyć można pomiędzy wielkością meru a temperaturą topnienia. Dla związków takich jak poliuretany, poliamidy lub polimoczniki wraz z powiększeniem się meru, maleje temperatura topnienia, oraz inne własności takie jak; twardość, wytrzymałość mechaniczna czy rozpuszczalność, na które znacząco wpływa oddziaływanie sił międzycząsteczkowych. Możliwa obecność krystalitów sprawia, że własności takie jak wytrzymałość, twardość i temperatura topnienia podwyższają swoją wartość, a rozpuszczalność, sprężystość, rozciągliwość oraz elastyczność się obniża. Podobny wpływ ma łańcuch usieciowany poprzez główne wiązania.

Obecność różnych rodników obecnych w cząsteczce poliuretanu wpływa na strukturę przestrzenną oraz budowę fizyczną. Przykładowo wraz z grupą eterową dodaje się bardziej swobodne wiązanie do łańcucha poliuretanowego, po to aby grupa atomów mogła z większą łatwością poruszać się wokół wiązania. Dzięki swobodzie obrotu grupy atomów dookoła eterowego wiązania częściowo wzrasta ruchliwość cząstki, co powoduje lepszą elastyczność poliuretanu.

Substratami w otrzymywaniu poliuretanów są zazwyczaj glikole, polietery posiadające grupy -OH, poliestry oraz di-izocyjaniany.

Bayer był pierwszym uczonym, który zbadał jak oddziałuje budowa izocyjanianu na cechy poliuretanu, który powstał. Śledził on m.in. relację pomiędzy temperaturą topnienia powstałego poliuretanu a liczbą atomową węgla łańcucha alifatycznego di-izocyjaniany.

Im bardziej długość cząsteczki izocyjanianu rośnie tym temperatura topnienia dla poliuretanów maleje.

Poliuretany otrzymywane z di-izocyjanianów o parzystej liczbie atomów C w łańcuchu posiadają wyższą temperaturę topnienia niż polimery uretanowe o nieparzystej liczbie atomów C w cząsteczce. Ta nieregularność jest związana ze procesem, tzw. dostosowania geometrycznego molekuł. Di-izocyjaniany o parzystej liczbie C w łańcuchu mają wygląd przestrzenny i występują w nich silniejsze siły pomiędzy cząstkami.

Temperatura topnienia poliuretanów ma zakres w przybliżeniu od 120°C do 250°C.Wraz ze wzrostem łańcucha izocyjanianowego przykładowo z 4 do 8 atomów C spadek temperatury obserwuje się ze 180°C do 153°C. Na przyrost takich cech jak odporność na wytrzymałość, moduł elastyczności czy twardość ma wpływ istnienie symetrycznej struktury oraz pierścieni aromatycznych. Spowodowana wbudowaniem grupy metylowej niesymetryczność redukuje te właściwości. Odporność na rozciąganie ma wartość w zakresie 50-160 [kG/cm3], natomiast wydłużenie osiąga wartość nawet do 830 %.

Struktura glikoli, czyli kolejnego podstawowego składnika poliuretanów ma wpływ na ich właściwości. Od długości łańcucha glikolu etylowego zależy obniżenie temperatury topnienia oraz wzrost elastyczności uzyskanego polimeru. W celu usztywnienia struktury wprowadza się pierścień aromatyczny, który zwiększa własności mechaniczne i twardość poliuretanów. Natomiast wprowadzony rodnik eterowy powoduje przeciwny skutek, maleje wówczas temperatura topnienia oraz odporność mechaniczna zwiększa się natomiast elastyczność. Przybliżone rezultaty otrzymuje się wraz z obniżeniem symetryczności cząsteczki, przykładowo w skutek rozgałęzienia łańcucha. Istotną cechą związków poliuretanowych jest ich stopień usieciowania. Istnieje wyraźna relacja pomiędzy sieciowaniem a wydłużeniem łańcucha. Przy wyższym stopniu usieciowania i niższym ciężarze fragmentu cząsteczki przysługującego wiązaniu sieciującemu maleje możliwość do maksymalnego wydłużenia. W inny sposób zmienia się odporność na rozciąganie, twardość polimeru czy jego współczynnik wydłużenia 100%.

Reasumując należy szczególnie zaznaczyć, że najistotniejszą rolę we właściwościach poliuretanów odgrywa długość łańcucha cząsteczek oraz siła oddziaływująca pomiędzy nimi. Wzmacniając lub osłabiając siły pomiędzy cząsteczkami reguluje się właściwościami poliuretanów. Upakowanie łańcucha, budowa symetryczna cząsteczki, ich orientacja, wysoki stopień usieciowania mają wpływ na wzrost oddziaływania sił spalających w cząsteczce. Występowanie grup np. estrowej jest przyczyną asymetryczności w budowie cząsteczkowej, nieuporządkowania cząsteczek oraz obniżenie sił między nimi.

Poza wymienionymi cechami chemicznymi własności poliuretanu zależą od np. temperatury, warunków powstawania, sposobu dodawania składników oraz ich budowy strukturalnej, a także stosowalności substancji przyspieszających polimeryzację.

Przeznaczenie poliuretanów

Poliuretany otrzymywane w ostatniej dekadzie stosowane są w każdej dziedzinie techniki oraz gospodarki. O ogromnym przeznaczeniu tych tworzyw dowodzi wszechstronność ich zastosowania. Z poliuretanów produkuje się takie materiały jak; sztywne pianki dla budownictwa, przemysłu lotniczego oraz okrętowego, używane są przy materiałach wypełniających ubytki w konstrukcjach oraz jako elementy wzmacniające, np. obramowania czy sklejenia okien, drzwi, jako elementy wykorzystywane przy izolacji akustycznej oraz cieplnej, pianki elastyczne służące do powstawanie ze sklejenia poliuretanowej odzieżowych laminatów, materacy. Proces ten polega na sklejeniu pianki poliuretanowej z tkaniną klejem najczęściej poliuretanowym. Ma to duże znaczenie dla wyrabianych opon, gdyż te wykonane z poliuretanu mają lepszą wytrzymałość na tarcie niż te wyrabiane na bazie syntetycznych kauczuków.

Osobną dziedziną, w której użytkowane są poliuretany są powłoki mające chronić metale, betony lub drewno. Ogromne zbiorniki w których przechowywane są chemikalia są blaszane lub betonowe, pokrycie ich wnętrza poliuretanową powłoką nadaje im odporność na czynniki chemiczne oraz atmosferyczne.

Powszechne jest produkowanie lakierów na skórę, papier, drewno, gumę czy lakiery o właściwościach izolacyjnych przeznaczonych dla przewodów elektrycznych. Godne uwagi są poliuretanowe kleje o bardzo dobrej wytrzymałości złącza i charakteryzujące się świetną przyczepnością do tkanin, drewna, gumy, metali, oraz innych gatunków laminatów. Polimery te znalazły zastosowanie w uszlachetnianiu skóry i tkanin, w farmacji, w rolnictwie (ochrona roślin) , czy jako paliwo domowe lub w gospodarstwie domowym.

Ze względu na znaczną wytrzymałość na obciążenie elastomery poliuretanowe stosowane są przy produkcji kół transportowych oraz wózków w przemyśle, które mogą przewozić znaczne ciężary. Z tego też powodu elastomery mają zastosowanie przy pasach napędowych odznaczających się dużą wytrzymałością, przy maszynach używanych w przemyśle oraz urządzeniach użytku domowego, tj. magnetofonów, pralek czy zmywarek itp. Elastomery poliuretanowe stosowane są w przemyśle obuwniczym, wyrabia się z nich obcasy oraz podeszwy w obuwiu. Produkuje się też z nich wałki drukarskie, pojedyncze części pomp, głównie membrany w pompach zajmujących się gęstymi masami. Z elastomerów wytwarza się detale maszynowe, części do pomp tłoczących oleje, a także uszczelki będące w kontakcie z olejami.

Bardzo twarde, a przy tym elastyczne elastomery stosowane są jako tłumiki wibracji i wstrząsów, są stosowane jako podkłady przy maszynach oraz uchwyty dla młotów pneumatycznych. Elektrotechnika wykorzystuje elastomery na powłoki izolacyjne dla kabli oraz jako zabezpieczenie przed korozją oraz uszczerbkami. Elastomery w stanie ciekłym są używane do nasycania różnych materiałów, włókien, metali, czy papieru.

Związki poliuretanowe także są stosowane jako materiały służące przy zastąpieniu skóry, znaczna ich część jest użyta jako sztuczne skóry obuwnicze, wyroby galanteryjne, podeszwy, czy wyroby odzieżowe. Sztuczne skóry otrzymywane na bazie poliuretanów mają dużo zalet; wiele cech jest lepsza i bardziej pożądana w porównaniu ze skórą naturalną. Wśród ich własności można wymienić; odporność mechaniczna, na pranie, ścieranie, czy też atmosferyczne rozpuszczalniki.